25 Maja 2024 r. Imieniny: Grzegorza i Wiolety

Informacja dla przedsiębiorców - epidemia COVID-19

Dodane: 11 Maj 2020  11:55:53    Autor: Grzegorz Zięba    Drukuj

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

    Wójt Gminy Koło informuje, że przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu wskutek wystąpienia epidemii COVID-19 i którzy terminowo nie są w stanie regulować swych zobowiązań podatkowych mogą korzystać z ulg podatkowych przewidzianych
w art. 67a Ordynacji podatkowej, w szczególności możliwe jest przesunięcie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. Preferencje takie stosowane są na indywidualny wniosek przedsiębiorcy. Szczegółowych informacji w niniejszej sprawie udziela Referat Księgowości Podatkowej Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy w Kole – tel. (63) 27 20 365, (63) 27 20 166,
e-mail podatki@gminakolo.pl Wniosek o wsparcie dostępny jest pod adresem: https://gmina-kolo.bip.net.pl/?a=1838

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (063) 240 70 00
Strona stworzona przez F&A MEDIA