13 Czerwca 2024 r. Imieniny: Antoniego i Lucjana

30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Koło, dn. 23.05.2022 r.

OKÓLNIK

Urząd Gminy w Kole przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Druki formularzy wraz z wzorami dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/  oraz  w Biuletynie  Informacji  Publicznej   Urzędu Gminy w Kole w zakładce: Ochrona Środowiska, a także w formie papierowej w siedzibie urzędu (pokój 216). Wypełnioną deklarację można złożyć:

>   w    formie    elektronicznej    do    CEEB    za    pośrednictwem    strony
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow - gdy posiadamy profil zaufany lub podpis elektroniczny,

>  osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Kole, pokój nr 216.
Niezłożenie   deklaracji   w   ustawowym   terminie   zagrożone  jest  grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

 

 

https://gmina-kolo.bip.net.pl/?a=2186

Dodane: 24 Maj 2022  09:22:47    Ostatnia aktualizacja: 24 Maj 2022  09:32:37
Autor: Grzegorz Zięba
Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (063) 240 70 00
Strona stworzona przez F&A MEDIA