28 Listopada 2023 r. Imieniny: Zdzisława i Natalii

Projekty i Fundusze Unijne

„Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, gm. Koło”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja, mająca na celu: „Poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Koło” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałanie: „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo, gmina Koło"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja, mająca na celu :"zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Odnowa i rozwój wsi" w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 


"Utworzenie i wyposażenie sal edukacyjnych w bibliotece Publicznej we Wrzącej Wielkiej  i Filii w Powierciu".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader, działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowity koszt operacji - 10 086,00 zł Kwota dofinansowania - 5 950,74 zł
W ramach realizacji projektu został zakupiony sprzęt: laptopy, rzutniki, ekrany ze stojakiem i programy multimadialne.
 

" Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Sokołowa, gm. Koło".
Projekt zakłada zagospodarowanie miejsca rekreacji dla mieszkańców, poprzez wyposażenie terenu w karuzelę tarczową dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych, ławostoły i grill murowany.
Całkowita wartość projektu - 30 945,77 zł. Wnioskowana kwota pomocy - 14 967,15 zł.
Projekt zrealizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teren jest ogólnodostępny.


"Zakup strojów dla Gminnej Orkiestry Dętej Wrząca Wielka"
Całkowita wartość projektu - 13 517,70 zł Wnioskowana kwota dofinansowania - 8 792,00 zł
Operacja zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


"Adaptacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy gmina Koło"
W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu dokonano remontu budynku, wyposażenia sali i zaplecza kuchennego, oraz montaż placu zabaw i ławostołów. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 215 422,68 zł. Kwota dofinansowania - 131 355,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


"Budowa stacjonarnej sceny wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego  w miejscowości Wrząca Wielka, gmina Koło".
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Całkowity koszt realizacji operacji 289 178,00 zł. Kwota dofinansowania 188 800,21 zł.

Dodane: 31 Marzec 2020  15:30:44    Ostatnia aktualizacja: 31 Marzec 2020  15:30:44
Autor: Bartłomiej Fiwek
Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA